ประหยัดค่าใช้จ่ายมหาศาลของคุณด้วยบริการบอทของเรา!

เราช่วยให้การสนทนาผ่านแชททางข้อความ เสียง หรือรูปภาพได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

คุยกับเราเลย!

โซลูชั่นของเรา

ปัญญาประดิษฐ์ (AI)

โปรแกรมที่ถูกเขียนและพัฒนาให้มีความฉลาด มีความสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้ โดยการประมวลผลจากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มากไปกว่านั้นยังสามารถดัดแปลงการประมวลผล ประยุกต์ ให้เป็นไปตามสถานการณ์ต่างๆ

แชทบอท

โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อจำลองบทสนทนาของมนุษย์ ให้สามารถพูดคุย สื่อสารกับมนุษย์ผ่านทางเสียงหรือข้อความแบบ real-time

วิเคราะห์ภาพ

กระบวนการดึงข้อมูลที่มีประโยชน์จากรูปภาพ เช่น การจำแนกภาพวัตถุ การรู้จำใบหน้า เป็นต้น

ระบบอัตโนมัติในบ้าน

ระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติในบ้าน เช่น ควบคุมแสงสว่าง อุณหภูมิและความชื้น ควบคุมการเปิดปิดประตูหน้าต่าง  ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

อุปกรณ์ที่ใช้ AI

อุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับ AI เช่น หุ่นยนต์ ลำโพงอัจฉริยะ (smart speaker) เป็นต้น

พาร์ทเนอร์ของเรา

อีเวนต์

ออนเนียนแชค ณ งาน Techsauce 2019
สัมภาษณ์โดยคุณสุทธิชัย หยุ่น