InnovFest 2019 @Marina Bay Sand

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2562 เราก็ได้ออกบูทที่ InnovFest 2019 ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมสตาร์ทอัพในระดับนานาชาติ เราก็ได้นำเสนอผลงานเป็น หุ่นยนต์น้อย ในบทบาทของผู้ขายคอนโดที่งานด้วย