เกี่ยวกับเรา

บริษัท ออนเนียนแชค จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการโซลูชั่นที่เกี่ยวกับ AI และให้บริษัทหรือบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้โดยไม่ต้องมีความรู้พื้นฐาน โดยสามารถนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ กระบวนการทำงาน หรือชีวิตประจำวันได้โดยง่าย

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เพื่อสร้างการทำงานในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี AI

สถานที่ตั้ง

บริษัท ออนเนียนแชค จำกัด

69/75 ถนนพญาไท แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

เปิดในกูเกิ้ลแมพ