อุปกรณ์ AI

หุ่นยนต์

หุ่นยนต์ขนาด 10 นิ้ว สามารถโต้ตอบและแสดงท่าทางได้หลากหลายรวมถึงการโต้ตอบได้ด้วยเสียง สามารถเชื่อต่อ 4G และยังสามารถรู้จำวัตถุได้ด้วย

Smart Display

ลำโพงพร้อมหน้าจออัจฉริยะ ผู้ช่วยอัจฉริยะในบ้าน พร้อมด้วยแอพพลิเคชั่นที่สามารถปรับแต่งได้

Google Home

สร้างคำสั่งของคุณเองในอุปกรณ์ Google Home

Onionshack AI in Robot!

Built by ONIONSHACK