แชทบอท

แชทบอทคือโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ใช้ในการสนทนาอัตโนมัติโดยผ่านทางเสียงและข้อความ แชทบอทถูกออกแบบมาให้เลียนแบบการทำงานของมนุษย์โดยพยายามทำให้คู่สนทนาไม่ทราบว่าเป็นโปรแกรม AI  แชทบอทนิยมนำไปใช้ในหลากหลายสายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในงานบริการลูกค้า (customer service) หรือ งานสอบถามข้อมูลต่างๆ

บริการแชทบอท

ติดต่อเรา

จุดเด่น

 • ตอบเร็วทันใจ ตอบไว 24 ชั่วโมง
 • สามารถใช้เสียงในการถาม-ตอบ
 • สามารถใช้งานได้หลายภาษา
 • ใช้ในการนัดหมายหรือจองสินค้าและบริการ
 • คัดกรองข้อมูลและส่งไปให้ผู้ที่รับผิดชอบอย่างถูกจุด
 • เชื่อมต่อได้หลายช่องทาง เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค เมสเซนเจอร์ หรือเว็บแชท
 • สามารถรับรู้อารมณ์ของผู้ที่สนทนาด้วยได้
 • สามารถจัดกลุ่มลูกค้าและบรอดแคสเฉพาะกลุ่มได้

การบริการของเรา

 • ให้คำปรึกษาและออกแบบบทสนทนาที่เหมาะสมกับผู้ใช้
 • ออกแบบคาแร็กเตอร์ของแชทบอทให้เหมาะกับผู้ใช้
 • สร้างแชทบอทและนำไปเชื่อมต่อกับช่องทางการสนทนา
 • วิเคราะห์ข้อมูลการสนทนาเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจ
 • เปลี่ยนคำเรียก (wake word) ตามที่ต้องการ
 • บำรุงรักษาและจัดอบรมเพื่อให้สามารถใช้งานแชทบอทได้ดีขึ้น

เดโม