ระบบบ้านอัตโนมัติ

ระบบบ้านอัตโนมัติสามารถควบคุมหลอดไฟ อุณหภูมิและความชื้น ระบบโทรทัศน์และเครื่องเสียง ระบบรักษาความปลอดภัย และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

จุดเด่น

  • ควบคุมอุณหภูมิห้อง
  • เปิด / ปิด ไฟ, ม่าน และเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • รับการแจ้งเตือนแบบ real-time ผ่านทางแอพพลิเคชั่นมือถือ
  • ตั้งเวลาสำหรับเปิด / ปิดอุปกรณ์ต่างๆ
  • ช่วยประหยัดไฟ