วิเคราะห์ภาพ

รู้จำใบหน้า (Face Recognition)

กระบวนการรู้จำใบหน้า เป็นการวิเคราะห์จากตำแหน่งของ หู ตา จมูก คิ้วบน ตา รวมไปถึงความตื้นลึกบนใบหน้า สามารถจำแนกและจดจำใบหน้าเป็นเฉพาะบุคคลได้ นิยมนำไปใช้เพื่อระบุตัวตนในหลากหลายสายงาน

ตรวจจับใบหน้า (Face Detection)

กระบวนการตรวจจับใบหน้า ในปัจจุบันสามารถเห็นได้ทั่วไปบนกล้องถ่ายภาพ โดยนำไปใช้ในการตรวจจับใบหน้าเพื่อทำการโฟกัส ทั้งนี้ เทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้าสามารถรู้เพียงแค่ว่ามีใบหน้าอยู่บนรูปเท่านั้น

ตรวจจับวัตถุ (Object Detection)

กระบวนการตรวจจับวัตถุ โดยจะเป็นการวิเคราะห์ทั้งรูปภาพว่ามีวัตถุที่เราสนใจเป็นจำนวนท่าไร และมีอยู่ในรูปภาพนี้หรือไม่  นิยมนำไปใช้ควบคู่กับระบบรักษาความปลอดภัย

ติดตามวัตถุ (Object Tracking)

กระบวนการติดตามวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่เป็นกระบวนการวิเคราะห์ภาพหลายๆภาพติดต่อกันจากคลิปวีดีโอที่กล้องถ่ายไว้ โดยสามารถตรวจจับวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ บอกตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของวัตถุได้อีกด้วย ซึ่งฟังก์ชั่นการติดตามวัตถุนี้พบได้บ่อยในกล้อง CCTV ทำให้เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคได้

จำแนกประเภทของภาพ (Image Labeling)

กระบวนการจำแนกประเภทของภาพ คือกระบวนการวิเคราะห์ภาพว่าเป็นภาพของอะไรโดยประเภทของภาพทั้งหมดจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า กระบวนการจำแนกวัตถุนี้เป็นงานง่ายๆสำหรับมนุษย์ แต่สำหรับเครื่องจักรเป็นสิ่งที่ยากมาก

ดึงข้อมูลตัวอักษรจากรูปภาพ (OCR)

กระบวนการดึงข้อมูลตัวอักษรจากรูปภาพ (Optical character recognition) หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า OCR คือ กระบวนการทางกลไกหรือทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแปลภาพของข้อความจากการเขียนหรือการพิมพ์ ไปเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์